AKBDiff
Startsida Upp Kontaktinformation Priser Länkar

 

Hämta nya versioner
Kunder

AKBDiff

Vad är AKBDiff?

AKBDiff är ett program som används för att jämföra stora datamängder.

Just nu är det framförallt inriktat på att göra helautomatiska fakturakontroller när man använder E4 SQL (även om stöd för EnergiReda fortfarande finns) och har tillgång till en fil med fakturerade belopp från leverantören. Efter att ha matat AKBDiff med filen som innehåller fakturerade belopp kommer programmet att generera en Excel-fil med kolumner för tidsperiod, fakturerade belopp, belopp enligt driftstatistikprogrammet och skillnaden mellan dessa.

För varje typ redovisas fast avgift, rörligt avgift, kostnad för debiteringseffekt 1 och 2, moms samt total kostnad för vald period. Man kan ange olika tidsperioder för den fast avgiften, den rörliga avgiften samt de två debiteringseffektavgifterna.

Numera kan man också välja att visa resultatlistan direkt i programmet istället för att titta på den i Excel. Då får man också möjlighet till:

bulletVälja snabbt och enkelt med kryssrutor vilka fält som ska ingå i listan.
bulletSortera i stigande eller fallande ordning efter valfritt fält.
bulletDubbelklicka på en rad med resultat för en förbrukningspunkt och då kommer E4 automatiskt att gå till denna förbrukningspunkt i trädet för vidare kontroll.

Priser

Grundlicens: 19000 kronor

Licens per användare: 900 kronor (minst en behövs)

Licens per filformat/mediasort från leverantör: 4000 kronor (tex el i två filformat och vatten i ett format räknas som tre totalt; el, fjärrvärme, fjärrkyla i ett format räknas som tre osv)

Obligatorisk support- och underhållsavgift: 27% av den totala licenskostnaden per år.

Kontakta joachim@akb.se för mer information!

 

Denna sida uppdaterades senast: 2012-05-04 02:32:12

Kontakta webmaster@akb.se om du har några frågor eller kommentarer angående dessa sidor.