Beskrivning
Startsida Upp Kontaktinformation Produkter Priser Länkar

 

AKBWarehouse
AKBWarehouseTransfer
AKBWarehouseTransferService
EnergyTransfer

Beskrivning av AKBWarehouse

AKBWarehouse består av en antal delkomponenter som tillsammans gör att man kan läsa in externa värden automatiskt, studera dem samt föra över dem till E4 för vidare analys i driftstatistiken.

Delkomponenter

AKBWarehouse

Denna komponent används för att titta på de värden som finns i AKBWarehouse-databasen. Läs mer!

AKBWarehouseTransfer

Denna komponent används för att ställa in hur värden automatiskt ska läsas in i databasen och för att testköra en inläsning för att se att allting fungerar som tänkt. Läs mer!

AKBWarehouseTransferService

Denna komponent är en tjänst som körs automatiskt varje natt och läser in alla nya värden som dykt upp från källan. Läs mer!

EnergyTransfer

Denna komponent är egentligen ett helt eget system som används för att föra över information till E4. Den modul i detta system som finns för att importera värden från AKBWarehouse-databasen ingår i AKBWarehouse-licensen. Läs mer!

 

Denna sida uppdaterades senast: 2012-05-04 02:32:12

Kontakta webmaster@akb.se om du har några frågor eller kommentarer angående dessa sidor.