Hämta nya versioner
Startsida Upp Kontaktinformation Produkter Priser Länkar

 

Hämta AKBWarehouse

Här kan du hämta nya versioner av AKBWarehouse.

Klient (AKBWarehouse)

Ladda ner

Ladda ner senaste versionen av AKBWarehouse

Spara filen där du vill ha den (till exempel c:\Program\AKBWarehouse). Placera också din licensfil i samma katalog omdöpt till AKBWarehouse.akl.

 

Server

Ladda ner

Databasinstallation

Ladda ner senaste versionen av AKBWarehouseDBSetup.msi

Spara filen på en lokal disk (msi-filer har ibland problem med fungera korrekt på nätverksenheter) och starta installationen. Ange sedan server och inloggning där databasen ska skapas. Detta ska endast göras en gång, vid första installationen.

Konfigurationsgränssnitt

Ladda ner senaste versionen av AKBWarehouseTransfer.exe

Spara filen på valfri plats. Placera också din licensfil i samma katalog omdöpt till AKBWarehouse.akl.

Tjänst

Ladda ner senaste versionen av AKBWarehouseTransferService.exe

Installera AKBWarehouseTransferService genom att köra följande från ett kommandofönster:

AKBWarehouseTransferService /install

Starta sedan tjänsten med hjälp av Windows vanliga funktioner för att administrera tjänster (Services på engelsk version).

Om du vill något senare tillfälle vill avinstallera AKBWarehouseTransferService stoppar du tjänsten och kör följande från ett kommandofönster:

AKBWarehouseTransferService /uninstall

Tjänsten konfigureras genom att köra AKBWarehouseTransfer.exe och ange parametrar och tryck på spara-knappen för att spara inställningarna, så att tjänsten ser dem. AKBWarehouseTransferService måste startas om för att ändringarna ska slå igenom. Man kan också provköra inställningarna direkt (även utan att spara) från AKBWarehouseTransfer. Då körs importfunktionen som om klockan hade varit den tiden på dygnet då den ska köras.

 

AKBWarehouse: All information på en plats!

Besöksräknare

 

Denna sida uppdaterades senast: 2012-05-04 02:32:12

Kontakta webmaster@akb.se om du har några frågor eller kommentarer angående dessa sidor.