Ladda ner
Startsida Upp Kontaktinformation Produkter Priser Länkar

 

Här kan du ladda ner senaste versionen av ProjektReda.

Klient (ProjektReda)

Ladda ner

Ladda ner senaste versionen av ProjektReda.exe

Ladda ner övriga filer för att testa energideklarationsmodulen (ProjektRedaFiler.zip)

Spara filerna där du vill ha dem (tex i en katalog som heter c:\Program\ProjektReda). ProjektRedaFiler.zip packas upp i samma katalog och innehåller alla län, kommuner, graddagsorter och energiindexorter samt en demo-licensfil för ProjektReda.

Om databasinstallationen nedan inte har körts på klienten behöver en ODBC-datakälla läggas upp. Denna ska heta ProjektReda och peka på den databasserver där databasen har installerats. Man anger sedan att SQL-verifiering ska användas och sedan anger man inloggningsnamnet ProjektReda med den vanliga lösenordet (kontakta mig om ni är osäkra!) och trycker nästa tills man kan testa datakällan och sedan slutför man.

 

Databasinstallation

Ladda ner

ProjektRedaDBSetup

Ladda ner senaste versionen av ProjektRedaDBSetup.msi

Starta installationen av databasen genom att köra installationsprogrammet ProjektRedaDBSetup.msi.

Om man kör denna installation på klienten är redan datakällan upplagd korrekt efter installationen annars måste en datakälla läggas upp på klienten som pekar ut databasen ProjektReda på databasservern.

Felanmälan via nätet

Ladda ner

AKBBugReportSetup

Ladda ner senaste versionen av AKBBugReportSetup.msi

Starta installationen av webplatsen genom att köra installationsprogrammet AKBBugReportSetup.msi på webservern.

ProjektReda Mobile, webtjänst

Ladda ner

ProjektRedaMobileWebServiceSetup

Ladda ner senaste versionen av ProjektRedaMobileWebServiceSetup.msi

Starta installationen av webplatsen genom att köra installationsprogrammet ProjektRedaMobileWebServiceSetup.msi på webservern.

ProjektReda Mobile, klient

Ladda ner

ProjektRedaMobile.cab

Ladda ner senaste versionen av ProjektRedaMobile.cab

Starta installationen av ProjektReda Mobile genom att föra över ProjektRedaMobile.cab till handdatorn och klicka på filen.

 

Testklient: Ladda ner senaste versionen av ProjektRedaMobile.exe

 

 

Denna sida uppdaterades senast: 2012-05-04 02:32:12

Kontakta webmaster@akb.se om du har några frågor eller kommentarer angående dessa sidor.